Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ke 117/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów, w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 770/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Lu 97/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyznania osobie bezrobotnej zwrotnej pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego

III SA/Gd 453/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnych

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy we W.

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

III SA/Gd 112/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 910/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100