Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2432/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i radiowych

VI SA/Wa 2434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników.

VI SAB/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 2240/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 233/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego w części

II GSK 2894/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, K. od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji w zakresie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów usług

VI SA/Wa 875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-06

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanego odbiornika radiofonicznego i ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

II GSK 499/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GSK 119/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania i akt sprawy do sądu powszechnego

VI SA/Wa 236/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100