Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II GSK 469/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania zaświadczenia

VI SAB/Wa 14/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania zezwolenia na obrót paliwami ciekłymi

II SA/Go 1116/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] r. nr XXXII/337/13 w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy

VI SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o ukaranie P. SA Oddział L. za niewłaściwy stan techniczny linii energetycznych

II GSK 1860/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania decyzji o korekcie końcowej kosztów osieroconych

VI SAB/Wa 47/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie nierozpoznania wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

VI SAB/Wa 130/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II GSK 928/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji
1   Następne >   +2   +5   +10   38