Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 1283/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie udzielenia interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

V SA/Wa 1874/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi M. M. na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie informacji o zasadach przyznawania pomocy w ramach działania 'Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw';

III SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

II SA/Po 665/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wr 485/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa

III SA/Wr 558/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Lu 291/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie uznania za nieprawidłowe stanowisko w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

III SA/Wr 667/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VII SA/Wa 2097/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie interpretacji w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu

II SA/Gl 943/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

Sprawa ze skargi [...] w S. na interpretację Prezydenta Miasta S. w przedmiocie charakteru robót budowlanych odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   14