Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 1954/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

II SA/Wa 796/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1064/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 590/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

VI SA/Wa 197/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II OSK 1659/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej

II SA/Wa 927/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 529/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1683/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń [...]

II OSK 1726/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] 2008 r., nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   +5   +10   100