Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bd 817/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości odmawia dokonania wykładni.

I OSK 1698/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 665/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

II SA/Rz 1012/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości i zwrotu odszkodowania

I SA/Wa 381/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2907/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sadowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 1222/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

II SA/Gl 821/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną

IV SA/Wa 243/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100