Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 447/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie przekazania do załatwienia wniosku

IV SA/Po 5/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

II SA/Gl 803/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 864/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Gl 1160/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

VIII SA/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 260/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 1736/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania

IV SA/Wa 417/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1629/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100