Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym X

VII SA/Wa 2376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Op 117/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

IV SA/Gl 734/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi J. K. na czynność materialno-techniczną w postaci ustawienia znaku drogowego w przedmiocie : ustawienia znaku drogowego

III SA/Po 117/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

IV SAB/Gl 29/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie bezczynności Prezydenta Miasta K. w sprawie zwrotu prawa jazdy oraz w przedmiocie rozpatrzenia skargi w sprawie próby wyłudzenia pieniędzy

II SA/Op 206/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi A. C. na czynność Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 213/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi T. C. na czynność materialno-techniczną Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

IV SA/Gl 947/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-27

Sprawa ze skargi C. M. na czynność Starosty Powiatu T. w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Ke 344/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi M.J. na akt Starosty K. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

VII SA/Wa 2364/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi [...] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na czynność Prezydenta m. [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100