Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6037 Transport drogowy i przewozy X

II GZ 851/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

VI SA/Wa 941/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Wr 320/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez zaświadczenia i opłaty

IV SA/Gl 774/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Ś. Oddziału Straży Granicznej w R. w przedmiocie transportu drogowego i przewozów uchyla zaskarżone postanowienie.

VI SA/Wa 522/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pienięznej

II SA/Rz 274/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

III SA/Kr 1157/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

III SA/Łd 339/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

IV SA/Gl 874/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie transportu drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100