Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych X

III SA/Wr 325/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie wyznaczenia terminu do załatwienia wniosku

IV SA/Gl 241/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie spraw dotyczących dróg publicznych

I OZ 439/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego , nr XLV/444/10 w przedmiocie ustalen...

II SA/Go 19/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-03-22

Sprawa ze skargi M.G. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie opłaty dodatkowej z tytułu postoju w strefie płatnego parkowania

III SA/Kr 1823/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

skarg A. C., Z. C., D. B., J. B., T. M., B. M., G. S., E. S., S. S., I. W., D. M., J. A., K. M., P. M. i W. C. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] Rady Gminy w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o zaliczeniu następujących dróg do kategorii dróg gminnych

II SA/Go 125/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany kategorii drogi

II SA/Go 444/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zezwolenia na zbliżenie projektowanego budynku na odległość mniejszą niż 6 m od krawędzi jezdni

I OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. , nr[...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalania stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

VI SAB/Wa 120/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zarządu Dróg w G. w przedmiocie rozpoznania wniosku o dokonanie uzgodnień w sprawie przebudowy parkingu

II SA/Go 95/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100