Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Skarżony

I SA/Gd 2553/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-05-21

Spirytusowego 'P.' w S. wystąpiły o potrącenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego za wrzesień 1997 r. z posiadanej wierzytelności wobec Wojewody...
odmawiającą potrącenia zobowiązania w kwocie 217.617,54 zł z tytułu podatku akcyzowego za miesiąc wrzesień 1997 r. z posiadanej przez wnioskodawcę wierzytelności wobec...

I SA/Lu 1254/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, podlegające opodatkowaniu., Automobilklub pomimo ustawowego obowiązku...
Prowadzenie działalności gospodarczej, czyli wykonywanie czynności noszących znamiona działalności zarobkowej, nie jest warunkiem bycia podatnikiem podatku VAT...