Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 1106/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

państwowego., Nie podzielił także rozszerzonych zarzutów skargi w zakresie pytania nr 204, które miało treść: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą...
jest odpowiedź 'B', mająca oparcie w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29 poz. 257 ze zm.)., Skarżący...

II GSK 914/09 - Wyrok NSA z 2010-10-29

: Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega: A. wyrób akcyzowy, B. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, C. dostawa towarów, nie będących...
wyrobami akcyzowymi. Według organu prawidłowa odpowiedź na to pytanie to odpowiedź 'B', która oparta jest na art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym Skarżący...

II GSK 57/10 - Wyrok NSA z 2010-03-09

przedstawił jego treść, która brzmiała: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega:, A) wyrób akcyzowy, B) produkcja wyrobów akcyzowych...
r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). Skarżący zaznaczył natomiast odpowiedź 'C'. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 1...

II GSK 169/10 - Wyrok NSA z 2011-02-02

brzmiała: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega: A. wyrób akcyzowy, B. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, C. dostawa towarów...
nie będących wyrobami akcyzowymi'. (Zgodna z kluczem odpowiedzi jest odpowiedź 'B', oparta na art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz...

II GSK 935/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

dotyczącego pytania nr 204., Tym samym Sąd podzielił argumentację organu, iż art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym nie dotyczą tych samych...
zagadnień - art. 1 określa przedmiot regulacji ustawowej (zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym), natomiast art. 2 ustawy wyjaśnia jedynie, że wyroby akcyzowe to wyroby...

VI SA/Wa 685/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-22

majątku przedsiębiorstwa państwowego., Nie podzielił także rozszerzonych zarzutów skargi w zakresie pytania nr 204, które miało treść: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym...
klucza odpowiedzi poprawną jest odpowiedź 'B', mająca oparcie w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29 poz. 257...

II GSK 268/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

się do pytania nr 204 w brzmieniu: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega: A. wyrób akcyzowy, B. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, C...
jest produkcja wyrobów akcyzowych, o czym mowa wprost w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Tymczasem w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym ustawa...

II GSK 968/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

omawiając pytanie nr 204 Minister Sprawiedliwości przedstawił jego treść, która brzmiała: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega:, A) wyrób...
. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). Skarżący zaznaczył natomiast odpowiedź 'A'. Minister...

VI SA/Wa 681/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

nr 204 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega:, A. wyrób akcyzowy,, B. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,, C. dostawa...
. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29 poz. 257 ze zm.). Skarżąca udzieliła odpowiedzi 'A'. W swoim odwołaniu podniosła, że odpowiedzi 'B' nie można uznać za błędną...

II GSK 168/10 - Wyrok NSA z 2011-02-02

na organ wyższej instancji., W ocenie Sądu zastrzeżenia budzi także sformułowanie pytania nr 204 o następującej treści: 'Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym opodatkowaniu...
'A', a według klucza odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź 'B'. Ustawa o podatku akcyzowym w art. 1 ust. 1 określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej 'akcyzą...
1   Następne >   +2   6