Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bd 879/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-10-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2005r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
postanawia odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] 2005 r. Prezydent Miasta I. ustalił dla J. B. i K. D. - wspólników spółki '[...]' w I. opłatę adiacencką z tytułu podziału...

II SA/Bd 878/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-10-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2005r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
postanawia odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] 2005 r. Prezydent Miasta I. ustalił dla Jerzego B. i Krzysztofa D. - wspólników spółki 'B.' w I. opłatę adiacencką z tytułu...

II SA/Bd 880/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-10-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasta I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2005r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
postanawia odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] 2005 r. Prezydent Miasta I. ustalił dla J. B. i K. D. - wspólników spółki '[...]' w I. opłatę adiacencką z tytułu podziału...

II SA/Bd 708/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-25

2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. E. i A. K. złożyli...
Miasta [...] z dnia [...] maja 2008 r. Nr [...] zobowiązująca skarżących do uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 152889,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II OSK 608/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-20

gminy opłaty adiacenckiej, stanowi kwotę, której skarżąca nie jest w stanie udźwignąć bez szkody dla siebie, finansów firmy oraz swoich pracowników. Niewstrzymanie decyzji...
. Wskazuje, że obowiązek zapłaty na rzecz gminy opłaty adiacenckiej we wskazanej wyżej wysokości, stanowi kwotę, której skarżąca nie jest w stanie udźwignąć bez szkody...

II SA/Rz 123/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-19

w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Miejskiej [...] od W. N. i M. N. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości stanowiącej ich własność nieruchomości, spowodowanego...
procentową opłaty adiacenckiej nie została jako akt prawa miejscowego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa, co jest niezbędnym warunkiem jej wejścia w życie...

II SA/Rz 207/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-19

w sprawie ustalenia na rzecz Gminy Miejskiej [...] od M. S. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości stanowiącej jego własność nieruchomości, spowodowanego wybudowaniem...
procentową opłaty adiacenckiej nie została jako akt prawa miejscowego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa, co jest niezbędnym warunkiem jej wejścia w życie...

II SA/Rz 126/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-21

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej - postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
Nr [...]) położonej w L., opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej...

II SA/Rz 122/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-21

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej - postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
Nr [...]) położonej w L., opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej...

II SA/Rz 117/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-21

ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem kanalizacji sanitarnej - postanawia - umorzyć postępowanie...
Nr [...]) położonej w L., opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   14