Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 278/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-17

przez wójta gminy opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości., Pismem nr [...] z dnia [...] sierpnia 2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...