Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 65/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-17

Chrząstowice w udzieleniu informacji publicznej dotyczącej przyjętych w decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej wartości nieruchomości przed podziałem oraz po dokonanym podziale...
o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej, a to wskazania 'na jaką kwotę w poszczególnych decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej ustalono wartość nieruchomości...

II SAB/Łd 7/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-06

, 46 decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości według kryteriów podanych w załączniku (czyli w formacie dokumentu...
wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, które wydał organ w latach 2006 - 2015 z podziałem...

IV SAB/Wr 173/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

) wystąpił do Gminy C. B. z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych przez Gminę decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłaty adiacenckich...
. wniósł bowiem o udzielenie mu informacji w zakresie wydanych przez Gminę decyzji administracyjnych ustalających wartość opłaty adiacenckiej w latach 2011 i 2012...

II SAB/Rz 96/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-23

2013 r. zwrócił się drogą mailową do Wójta Gminy [...] o udostępnienie informacji w zakresie wydanych przez Wójta decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
przez stronę okresie Wójt Gminy [...] nie wydał żadnej decyzji dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej., W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SAB/Rz 98/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-06

ustalenia opłaty adiacenckiej w latach 2011-2012. Nadto wystąpił o wskazanie, jaka w poszczególnych decyzjach była wartość nieruchomości przed podziałem...
. w którym poinformował go, że w żądanym przez niego okresie Wójt Gminy [...] nie wydał decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej., W skardze z dnia 3 września 2013 r. wniesionej...

II SAB/Ke 2/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-28

do Wójta Gminy B. z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych przez ten organ decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłat adiacenckich...
, że nie wydaje decyzji, o jakich mowa we wniosku o udzielenie informacji publicznej ze względu na brak stosownej uchwały Rady Gminy określającej stawki opłat adiacenckich. W toku...

II SAB/Rz 11/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-27

decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłat adiacenckich w latach 2011-2012., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na brak wyczerpania trybu...

II SAB/Łd 142/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-08

ustalenia jednorazowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową infrastruktury sanitarnej. Potwierdzają to załączone do akt...

II SAB/Ol 9/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

., w której skarżący zwrócił się o przekazanie wyszczególnionych danych dotyczących wydanych decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej za lata 2011 i 2012., W odpowiedzi na skargę Wójt...

IV SAB/Wr 175/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-02

wydanych przez ten organ decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckich w latach 2011 i 2012 r. oraz wskazanie, jaka w poszczególnych decyzjach była wartość...
1   Następne >   2