Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gl 312/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

., w sprawie dotyczącej opłaty adiacenckiej)., W konsekwencji przedstawionych rozważań Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że gmina nie ma interesu prawnego we wniesieniu...
1999 r., sygn. akt IV SA 1285/98, niepubl.)., Interes Gminy G. w niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, ma charakter ekonomiczny, bowiem ustalona opłata stanowi daninę...