Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 801/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-01

się z 'opłatami na rzecz gminy' (chodzi prawdopodobnie o opłatę adiacencką lub rentę planistyczną). Konieczność poniesienia zobowiązań publicznoprawnych związanych ze sprzedażą...
- jak to określiła - 'brak możliwości spieniężenia'. Dodatkowo strona wyszczególniła ponoszone koszty utrzymania wymieniając wśród nich koszty wyżywienia (260 zł), opłatę...