Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2633/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

. zm.). Zgodnie bowiem z art. 145 ust. 1 tej ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu...
, obowiązek uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich ciąży na właścicielach nieruchomości...

II SA/Go 241/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-04-26

Wójta Gminy oraz Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach dotyczących usunięcia materiałów budowlanych z nieruchomości skarżącego oraz ustalenia opłaty...
adiacenckiej od tej nieruchomości., W uzasadnieniu pisma podał m.in., iż jest właścicielem nieruchomości położonej w [...], na której miał zakopany lepik asfaltowy na gorąco...