Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SAB/Kr 1/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-17

96,39 zł, opłata adiacencka 104,20 zł, wywóz nieczystości 9 zł, zakup leków 70,54 zł, opał 150 zł. Wszystko to razem wzięte daje kwotę 953,12 zł. Pozostałą cześć tj. 457,06...

III SA/Kr 911/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

, na wodę i kanalizację 66,98 zł, na ratę opłaty adiacenckiej 104,20 zł. W konsekwencji wydatki te pochłaniają miesięcznie 1044,64 zł. Skarżący oświadczył, że pozostałą kwotę...
in fine ppsa). Oczywiście pod warunkiem, uprzedniego złożenia oświadczenia, którym strona wykaże, że nie jest wstanie ponieść opłat za jego czynności w postępowaniu...