Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Po 315/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-02

handlowego - do spłaty [...] zł.; dług wobec osób fizycznych - [...] zł. (wspólnie z żoną przy rozdzielności majątkowej); opłata adiacencka - do spłaty pozostało [...] zł...
w spłacie opłaty adiacenckiej wobec gminy R.., Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U....

III OSK 1998/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-04

z tytułu opłat adiacenckich. Jako podstawę uchwały wskazano art. podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm...

II SA/Op 90/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-31

, a także kontrolę dochodów gminy z tytułu opłat adiacenckich., W ocenie skarżącego przedmiotowa uchwała w sposób istotny narusza prawo, w zakresie w jakim zobowiązano...