Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 214/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-03

określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne, dla których stawka podatku akcyzowego wynosiła...
'., W związku z tym w oświadczeniu załączonym do zgłoszenia celnego importer podał kod PCN 271019990, który obejmował pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje...

I SA/Kr 270/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-12-03

procedurą dopuszczenia do obrotu sprowadzoną z zagranicy naftę pozostałą, klasyfikując towar zgodnie z wnioskiem '[...]' S. A. do kodu PCN 2710 00 55 O tj. oleje ropy...
naftowej - oleje średnie do innych celów - nafta pozostała. Jednakże w trakcie tej procedury pobrano próbki importowanego towaru i wysłano do Głównego Laboratorium Produktów...