Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 218/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

podatku akcyzowego., W poz. 14 b przedmiotowego rozporządzenia wskazano towary klasyfikowane do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem...
załączonym do zgłoszenia celnego importer podał kod PCN 271019990, który obejmował pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje, czyli inne niż oleje smarowe. Sprawozdanie...

I SA/Bk 217/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-09-17

do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990 - smary plastyczne...
oleju w grupie 'olejów smarowych i pozostałych olejów' do kodu PCN 271019990. Podkreślono też, że strona, w oświadczeniu z dnia 24.11.2003 r. wskazała, że olej podstawowy...

I SA/Gd 9/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-15

, benzyny lakiernicze i benzyny stosowane do innych celów niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje...
. pozycji definiuje 'oleje lekkie':, 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje i preparaty, z których 90% lub więcej objętościowo (łącznie...

I SA/Ol 68/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-09

., W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż w latach 2000 - 2001 Spółka ''A'' prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej paliw ciekłych i gazowych, olejów...
smarowych i specjalnych, smarów plastycznych, paliw gazowych i naturalnych, handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, myjni, działalności gastronomicznej oraz komisu...