Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FSK 3332/14 - Wyrok NSA z 2016-12-09

(art. 14a ust. 3 u.s.d.g.). Może natomiast: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować...
, ale jej ograniczeniem. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...

I SA/Lu 891/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-30

nie był zarejestrowany jako przedsiębiorca, ani nie zostało wykazane, by prowadził działalność gospodarczą. ., Umowa najmu stanowi odrębne źródło przychodów określone w art. 10 ust...
gospodarczej, stanowiąc źródło przychodów z tej działalności., Lakoniczne uzasadnienie decyzji w tej części nie pozwala na ocenę jakie okoliczności faktyczne doprowadziły...

I SA/Rz 738/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-04

. akt SA/Gd 758/93 NSA zajął stanowisko, że właściciel nieruchomości nie powinien być podatnikiem podatku od nieruchomości, gdy nie uzyskuje z niej przychodów, a podatnikiem...
, która w myśl art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r., Nr 195, poz. 1287 ze zm.) jest urzędowym źródłem informacji faktycznych...

I SA/Po 167/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-11

przychodów w podatkach dochodowych, na to wskazuje treść aktu notarialnego, źródła finansowania zakupu nieruchomości (zob. K. Radzikowski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu...
na nieruchomościach stanowiących własność odwołującej kontrolę podatkową, w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w zakresie przedmiotu opodatkowania w odniesieniu...