Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VII SA/Wa 2173/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

, że jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od wszystkich tych przychodów, dla których podstawa...
października 2007r., w którym wyjaśniono, że od umów o dzieło nie opłaca się składek zdrowotnych. Skarżący ujawnił też po zakończeniu postępowania, że wyrejestrował działalność...

II SA/Go 1018/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-04

kolumny transportu sanitarnego były jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, pokrywającymi z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty...
zlikwidowanej WKTS w kontekście zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, treści uchwały likwidacyjnej jako źródła prawa wprowadzającego taką odpowiedzialność...

VII SA/Wa 272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

nakładanej kary pieniężnej z wielkością produkcji zakładu, a zatem ze skalą prowadzonej działalności, a pośrednio także z jego przychodami i możliwościami finansowymi...
i źródło pożywienia.'; - podanie na stronie internetowej, przy prezentacji produktu '[...]', następujących oświadczeń: 'Preparat doustny kolagenu aktywnego biologicznie...