Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

VI SA/Wa 2356/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2353/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2354/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

VI SA/Wa 2355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

,, b) w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia zw. z par. 14 MSR 11 poprzez ujęcie w budżecie przychodów z kontraktu pod nazwą: '[...]' kwoty dodatkowych...
przychodów wynikających z roszczenia wobec inwestora w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 oraz, 2) w związku ze sporządzeniem raportu...

I SA/Bk 350/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-18

procentowo od uzyskiwanego przez Najemcę przychodu. Stawkę czynszu odnoszącą się do przychodów uzyskiwanych z eksploatacji urządzeń w lokalach określono w wysokości 40 % od sumy...
uzyskanych przez Najemcę przychodów z tytułu eksploatacji urządzeń konkursowych, z tym, że przez przychody rozumie się różnicę pomiędzy sumą wpłat i sumą wypłat...

I SA/Bk 355/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-18

z tytułu umowy będzie płacić Wydzierżawiającemu od chwili uruchomienia urządzeń czynsz dzierżawny w wysokości ustalonej procentowo od uzyskiwanego przez Najemcę przychodu...
. Stawkę czynszu odnoszącą się do przychodów uzyskiwanych z eksploatacji urządzeń w lokalach określono w wysokości 40 % od sumy uzyskanych przez Najemcę przychodów...

I SA/Ke 302/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

. znajduje się Spółka, która przez dłuższy okres generowała nieopodatkowane przychody z ww. nielegalnych źródeł, tj. urządzania gier na automatach bez koncesji, tym samym...
prawa handlowego; Spółka generowała nieopodatkowane przychody z ww. nielegalnych źródeł, tj. urządzania gier na automatach bez koncesji, które trafiały pośrednio...

II GSK 116/15 - Wyrok NSA z 2016-06-09

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Ustawa ta identyfikuje w rozdziale 2 źródła przychodów, a w art. 9 ust. 2...
definiuje co należy rozumieć przez dochód ze źródeł przychodów. W sytuacji niewątpliwego normatywnego znaczenia pojęcia 'przychód', którym posłużył się ustawodawca w art. 40a ust...

VI SA/Wa 1161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-22

nabycia od niego pakietu 100% akcji w kapitale zakładowym spółki będącej jednym z wiodących producentów branży spożywczej w Polsce, którego roczne przychody wynoszą...
producentów wyrobów mięsnych, dostarczającym swoje produkty do największych sieci handlowych na terenie całego kraju, który w 2010 r. wypracował przychody ze sprzedaży...

I SA/Ke 711/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-12

miesięcznie i nie było tam prowadzonej żadnej innej działalności. Okoliczność ta świadczy jednoznacznie o uzyskiwaniu przez Stronę nielegalnych przychodów - w przeciwnym...
i pracownicy Ś. Urzędu Celno - Skarbowego w K., ujawnili [...] r. w lokalu bez nazwy przy ul. [...] a w C., pięć urządzeń do gier o nazwie: HOT SPOT PLATINUM nr [...], MAXCASH...
1   Następne >   +2   5