Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Go 850/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

zaliczeniu podlegają wszystkie przychody prócz wyraźnie wymienionych w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych., W rozpatrywanej sprawie, ujawnienie...
o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z powołanym przepisem za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie...

I OSK 876/06 - Wyrok NSA z 2007-05-23

, nieujawnionych źródeł finansowania., W odwołaniu od powyższej decyzji S. L. wniósł o jej uchylenie i przyznanie dodatku mieszkaniowego. Podniósł, iż organ I instancji...
jest, że wydatki te są pokrywane z uzyskanych przychodów. Ponadto skarżący jeszcze raz podał, że wartość obecnie posiadanego towaru wynosi 187 870 zł., zaś za przejęty towar do spłaty...

I OSK 1543/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

, ustawodawca uznał wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe...
, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy...

II SA/Go 849/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

z którym za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe...
, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy...

II SA/Go 851/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

., W uzasadnieniu decyzji organ przywołał treść art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym za dochód uważa się wszelkie przychody...
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków...

IV SA/Gl 580/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

z dnia 21 czerwca 2001 r., wywodząc, iż za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne...
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu...

II SA/Go 106/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-14

uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych...
, w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone, do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej...

IV SA/Wr 516/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-17

, ustawodawca uznał wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe...
, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy...

IV SA/Wr 517/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-17

społecznej oraz przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych., Za dochód, stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawodawca uznał wszelkie przychody...
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków...

IV SA/Gl 619/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-28

organu I instancji z dnia [...]r., z uwagi na ujawnienie dodatkowego źródła dochodu odwołującego organ przesłuchał odwołującego, który oświadczył, że wszystkie dochody...
uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe...
1   Następne >   2