Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

IV SA/Gl 114/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-05

oddziałowych nowe stanowisko pod nazwą 'pielęgniarka koordynująca'. Miałaby ona być, zdaniem skarżącej, powoływana w drodze swobodnego wyboru przez Kierownika Zakładu (Dyrektora...
), po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania rekrutacyjnego przez komisję powoływaną przez Dyrektora. Skarżąca stwierdziła, iż podstawą świadczenia czynności przez osoby...