Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 999/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;, - art. 5, art. 74 i art. 86 Konstytucji RP przez naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju., Skarżący...
uzgodnione z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Ustawa środowiskowa nie zawiera odpowiedniego wyłączenia stosowania jej przepisów w stosunku do lasów stanowiących...

VII SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;, - art. 5, art. 74 i art. 86 Konstytucji RP przez naruszenie zasady zrównoważonego rozwoju., Ponadto...
. Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Regulacje w tym zakresie mają charakter samoistny i wykluczają sięganie przez organ po odrębne normy prawne., Zakres obciążeń...

VII SA/Wa 1002/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

') przez jego niezastosowanie, tj. brak uzgodnienia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska;, - art. 5, art. 74 i art. 86 Konstytucji RP...
. Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Regulacje w tym zakresie mają charakter samoistny i wykluczają sięganie przez organ po odrębne normy prawne., Zakres obciążeń podmiotu...

VII SA/Wa 2001/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) przez jego niezastosowanie, tj. brak uzgodnienia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji z Generalnym Dyrektorem Ochrony...
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...