Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze X

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

III SA/Lu 231/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi C. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 241/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta [...]

III SA/Wr 106/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w N. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie zawieszenia prawa zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w K. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 1455/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

IV SA/Gl 1485/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

VIII SA/Wa 320/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi Burmistrza Gminy i Miasta M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...]

IV SA/Gl 400/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

II SA/Gl 439/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd
1   Następne >   +2   +5   +10   100