Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

I SA/Wr 2254/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 3285/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Łd 673/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok

III SA/Wa 154/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 rok

I SA/Łd 671/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie określenia odpowiedzialności podatkowej użytkownika nieruchomości, jako osoby trzeciej ponoszącej solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe Gminnej Spółdzielni 'A' z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. oraz umorzenia postępowania za lata 2007

VIII SA/Wa 189/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 rok

I SA/Wr 266/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok

III SA/Wa 2228/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

III SA/Wr 802/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości na [...] r. na skutek zażalenia T. K. na 'postępowanie referendarza'

III SA/Wa 208/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100