Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6117 Ulgi płatnicze ( umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) X

II FSK 1344/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowych

I SA/Gl 1312/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Bd 619/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Gl 1536/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Wr 1899/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Po 542/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług za III i IV kwartał 2006 roku oraz I i II kwartał 2007 roku

I SA/Go 77/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za listopad i grudzień 2005 roku postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

I SA/Kr 1217/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia raty podatku

I SA/Lu 415/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Gl 1671/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatniczej
1   Następne >   +2   +5   +10   100