Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wa 2622/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 3055/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier na automatach za październik 2010r.

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 326/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 970/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gl 1380/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 1304/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za czerwiec 2012 r.

I SA/Kr 1305/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2012 r.

I SA/Lu 1227/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 915/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100