Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Po 765/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2021...
t.j. dalej jako 'u.ś.r.') odmówił przyznania E. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad matką E. S...

II SA/Po 1242/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia...
wskazał, że w dniu 2 lipca 2013 r. G. G. zwrócił się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad B. G. Organ wskazał, iż w toku postępowania ustalił...

II SA/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
przyznania H. G. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem G. G., ur. [...]198[...] r. na okres...

II SA/Po 1053/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-06

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia [...] sierpnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
Sekretarz Gminy) odmówił B. D. przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem K. D. legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności...

II SA/Po 1250/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia [...] września 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; oddala skargę Decyzją z dnia [...] 2013 r...
wnioskodawczyni przyznania, począwszy od dnia 1 lipca 2013 r., świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem: M. Ł., która legitymuje się orzeczeniem...

II SA/Po 301/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-21

Odwoławczego w K. z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona decyzja...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem L. M. legitymującym się orzeczeniem o znacznym...

II SA/Po 1351/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] listopada 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., sygn. akt I OPS 5/12 wyjaśniając, że w związku z powyższym nie jest możliwe przyznanie wnioskodawczyni świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem z jej oświadczenia wynika...

II SA/Po 969/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Odwoławczego w Koninie z dnia [...] lipca 2013 roku Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Decyzją z dnia [...] 2013 r. nr [...] Wójt Gminy K...
. - odmówił wnioskodawczyni przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem A. J., W uzasadnieniu (ustaleniach faktycznych) organ wyjaśnił, że B. J...

II SA/Gl 824/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

Odwoławczego w Częstochowie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy N. z dnia...
) decyzją z dnia [...] r. orzeczono o odmowie przyznania w/w świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną przez nią opieką nad synem L. P., legitymującym się orzeczeniem...

II SA/Po 1043/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-17

Odwoławczego w Koninie z dnia [...] sierpnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzją oraz poprzedzającą ją decyzję...
pkt 1 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił I. K. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   74