Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Gl 1558/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-24

, że ustalił iż miesięczne wydatki wnioskodawców wynoszą 908,34 zł, a ich dochód 2.540,00 brutto, a nadto Z. W. pobiera świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 153 zł. Wnioskodawcy...
I instancji ustalony stan faktyczny świadczy o tym, że wnioskodawcy nie pozostają bez środków do życia, co uzasadnia odmowę zwolnienia ich od ponoszenia kosztów postępowania. Organ...

II SA/Ke 826/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-10

2016 r. W uzasadnieniu podała, że utrzymuje się z emerytury w wysokości 745 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 450 zł. Organ I instancji ustalił...
orzeczonych kosztów wydał opisane na wstępie postanowienie z dnia 10 lipca 2017 r., W zażaleniu M. D. podała, że utrzymuje się z kwoty 950 zł świadczenia z ZUS, a córka pobiera...