Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II SA/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
przyznania H. G. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem G. G., ur. [...]198[...] r. na okres...

II SA/Po 1351/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] listopada 2013 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., sygn. akt I OPS 5/12 wyjaśniając, że w związku z powyższym nie jest możliwe przyznanie wnioskodawczyni świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem z jej oświadczenia wynika...

I SA/Po 236/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-06

pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (...) zł/m. Podatnik osiąga również dochód z tytułu sprzedaży mleka - ok. (...) zł/m . Otrzymał także zwrot podatku akcyzowego...
oszczędności, gospodarstwo rolne o pow. (...) ha prowadzi sam, w sezonie najmuje ludzi do pomocy i płaci im dniówki, a świadczenie pielęgnacyjne, jakie otrzymuje z tytułu opieki...

I SA/Rz 29/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-09

, o czym świadczy wysokość osiągniętych w roku 2008 dochodów, jak również fakt, iż nie odebrał przysługującego mu zasiłku pielęgnacyjnego w znacznej kwocie., W odwołaniu...
stan majątkowy wnioskodawcy, stwierdzając iż dysponując zarówno stałym źródłem przychodów w postaci renty, jak też pozostawionym do dyspozycji, skumulowanym świadczeniem...

I SA/Ol 504/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-20

, gdy na tych gruntach nie była faktycznie prowadzona działalność gospodarcza i poprzez przyjęcie, że o zajęciu na działalność gospodarczą świadczą wykonane czynności...
gospodarczej może świadczyć: podejmowanie działań związanych ze sprzedażą nieruchomości w tym organizowanie przetargów, wykonanie na działkach nr 3/24, 3/26, 3/28, 3/29, 3/30...

I SA/Ol 25/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

zgodnie z przepisami o ochronie zabytków (wszelkie prace remontowe, konserwacyjne i pielęgnacyjne odbywają się w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków). Z powyższego wyłączono...
nad zabytkami' stanowi otwarty katalog czynności, które winien podejmować dysponent zabytku, o czym świadczy posłużenie się przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotem...

I SA/Ol 23/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

(wszelkie prace remontowe, konserwacyjne i pielęgnacyjne odbywają się w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków). Z powyższego wyłączono części zajęte na prowadzenie...
nad zabytkami' stanowi otwarty katalog czynności, które winien podejmować dysponent zabytku, o czym świadczy posłużenie się przez ustawodawcę w tym przepisie zwrotem...

I SA/Ol 24/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

zabytków; utrzymanie i konserwacja zgodnie z przepisami o ochronie zabytków (wszelkie prace remontowe, konserwacyjne i pielęgnacyjne odbywają się w uzgodnieniu z konserwatorem...
., Jak wywodzili skarżący zawarta w art. 5 u.o.z. definicja 'opieki nad zabytkami' stanowi otwarty katalog czynności, które winien podejmować dysponent zabytku, o czym świadczy...