Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
Administracyjny w Lublinie oddalił skargę J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 4...

II SA/Sz 891/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-04-12

Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić zażalenie Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 891/21...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę D. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2021, nr [...] w przedmiocie świadczenia...

IV SA/Gl 338/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii...
uchylenia w całości decyzji nr [...] z dnia [...] przyznającej świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad C.S. oraz jednocześnie odmawiającą świadczenia...

II SA/Łd 279/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić zażalenie K.W. A.B. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r., wydanym...
279/18 oddalającego skargę U. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...]r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Odpis...

I OZ 731/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-12

przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. odrzucił...
w [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 marca 2014 r. wraz z pouczeniem...

III SA/Gd 570/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-09-16

oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić zażalenie...
., nr [...], wydaną w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Odpis przedmiotowego postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia...

II SAB/Łd 40/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-09-08

M.P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego...
ze skargi M.P. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia...

I OSK 2589/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

skargi w sprawie ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2011 r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
przez D. Z. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2011r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Powyższe...

I OZ 835/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 27/08 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić zażalenie...

I SA/Wa 2196/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. odrzucił skargę...
w [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu H.G. w dniu 6 marca 2014 r. (k. 53 akt sądowych...
1   Następne >   2