Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I OSK 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

wydane decyzje Prezydenta [...] W. z dnia [...] oraz z dnia [...] na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie ze wskazaniem przeprowadzonej inwentaryzacji stanu...
i kartograficzne) to dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń...