Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SAB/Gl 33/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-12

o rozstrzygnięcie, czy w sprawie zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych., W dniu [...] SKO stwierdziło nieważność decyzji za lata 2014-2017...
ponownie wystąpił do SKO wnosząc o wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, a SKO wydało decyzję z dnia...

II SAB/Wr 20/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-16

. Ch. na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości oddala skargę. Pismem z dnia...
[...]r. oznaczonym jako wniosek o stwierdzenie nieważności, skierowanym do Starostwa Powiatowego we W. J. M. W. posługująca się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej...

II SA/Go 894/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-09

Miasta (dalej jako Prezydent) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Walnego Zgromadzenia Członków Oczyszczalni Ścieków...
w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] z dnia [...] marca 2017 r., w związku z czym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2017 r...

II SA/Go 892/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-08

postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej uchwały. Jednocześnie postanowieniem z tej samej daty nr [...] wstrzymał jej wykonanie., 3...
k.p.a. - odmówił wyłączenia 'Prezydenta Miasta' od udziału w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] z dnia v marca 2017 r. Postanowienie...

II OSK 494/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

w planie., W konsekwencji powyższego wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały Rady Miasta [...] nr [...] z dnia [...] lipca 2008 roku w całości, względnie...
stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej nieruchomości skarżącego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Gd 9/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-06-09

o właściwości. Zdaniem skarżącego konsekwencją stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia 2008 r jest wyeliminowanie z obrotu prawnego...
miejsca jej położenia. Stwierdzenie nieważności decyzji eliminuje ją z obrotu prawnego i skutkuje obowiązkiem organu administracji rozpatrzenia złożonego wniosku., Decyzja...

I SA/Wa 1986/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

[...] czerwca 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżone postanowienie zostało wydane...
Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia [...] grudnia 1992 r., sprostowanej postanowieniem z dnia [...] lutego 1993 r., w części dotyczącej...

IV SAB/Wr 96/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-26

. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie braku załatwienia wniosku i decyzji na wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] oddala skargę. Pismem z dnia 10 kwietnia...
i decyzji na wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta W.[...], jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa (...)', równocześnie domagając się ukarania organu...

II OSK 299/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem z 19 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...
się wyłącznie do instytucji stwierdzenia nieważności uchwały organów spółki wodnej. Ponadto w ustawie Prawo wodne w ramach nadzoru i kontroli nad działalnością spółek...

II OSK 298/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem z 25 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...
wynika z treści artykułu odnoszącego się wyłącznie do instytucji stwierdzenia nieważności uchwały organów spółki wodnej. Ponadto w ustawie Prawo wodne w ramach nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100