Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

III SA 1259/94 - Wyrok NSA z 1995-05-31

od podatku od towarów i usług o jakich mowa w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Powyższa ocena prawna...

IV SA/Gl 402/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-27

, iż co do zasady spółce cywilnej nie można przypisać podmiotowości prawnej (na zasadach wyjątku taką podmiotowość spółka posiada w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego...
, a miesięczny dochód rodziny w 2016 r. wyniósł kwotę 1 314,70- zł. (1 222,03- zł. dochody opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych + 92,67- zł. dochód...

IV SA/Gl 403/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-27

(na zasadach wyjątku taką podmiotowość spółka posiada w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego). Spółka cywilna nie jest także stroną w ogólnym postępowaniu...
składa się z dwóch osób, a miesięczny dochód w 2016 r. wyniósł 1 314,70-zł. (1 222,03-zł. dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych + 92,67-zł. dochód...