Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Gl 1836/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-28

ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy...
bowiem w sporze z organami celnymi w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym nabytych wewnątrzwspólnotowo olejów silnikowych. Mimo wątpliwości interpretacyjnych...

III SA/Gl 446/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

A Spółka jawna w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań w podatku akcyzowym w zakresie wniosku...
jej prowadzenia (vide: rubryka nr 7 KRS). A zatem ostatnią deklarację VAT-7 złożyła za ten miesiąc, gdzie wykazała kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...