Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

III SA/Gl 1036/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K...
kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych dokonanego 15 marca 2013r. w łącznej ilości 44.788 litrów...

III SA/Gl 1037/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej...
kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych dokonanego 18 marca 2013r. w łącznej ilości 94.844 litrów...

III SA/Gl 1038/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K...
kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych dokonanego 19 marca 2013r. w łącznej ilości 23.468 litrów...

I SA/Sz 759/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku akcyzowym wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oddala...
skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w [....] orzekł o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju...

I SA/Sz 755/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku akcyzowym wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oddala...
skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w [....] orzekł o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju...

I SA/Sz 756/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku akcyzowym wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oddala...
skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w [....] orzekł o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju...

I SA/Sz 758/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku akcyzowym wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oddala...
skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w [....] orzekł o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju...

I SA/Sz 760/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku akcyzowym wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oddala...
skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w [....] orzekł o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju...

I SA/Sz 757/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości w podatku akcyzowym wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oddala...
skargę. Decyzją nr [...] z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Celnego w [....] orzekł o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju...

V SA/Wa 2722/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części...
utrzymującej w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego [...] w W. z [...] lutego 2015 r. co do odmowy zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   45