Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Gl 458/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-13

prawa celnego, przepisów dotyczących przywozu towarów, lub jeżeli są one niezbędne dla wymiaru i poboru podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłat i dopłat...
o Służbie Celnej, do których należy m.in. wymiar i pobór należności celnych oraz podatków określonych w art. 2 pkt 2 tejże ustawy. Należy również wskazać, że zgodnie z § 2...