Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Gd 985/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-21

dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. postanawia zawiesić...
od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., Jako podstawę rozstrzygnięcia organy podatkowe wskazały...

I SA/Sz 332/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

. zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...
podatkowe z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących...

III SA/Wa 2841/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

za 2004 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sygn. akt III SA/Wa 2841/11 P...
dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe...

I SA/Kr 1151/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-19

fizycznych za 2004r, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie sądowe...
kwietnia 2011r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...

I SA/Kr 1150/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-19

fizycznych za 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie sądowe...
kwietnia 2011r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 2004r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...

I SA/Kr 874/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-08

od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002 r., postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Skarżący P.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w 2002 roku w wysokości 144.378,00zł., Na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2010 roku skarżący...

I SA/Kr 1974/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-13

z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. postanawia: - zawiesić postępowanie sądowe - Skarżący P.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w 2002 roku w wysokości 144.378,00zł., Na rozprawie w dniu 13 stycznia 2012 roku strony postępowania...

I SA/Gd 1332/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-16

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie Decyzją...
od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok., Jako podstawę rozstrzygnięcia organy podatkowe wskazały m.in. art. 30...

I SA/Gd 1331/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-16

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie Decyzją...
od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok., Jako podstawę rozstrzygnięcia organy podatkowe wskazały m.in. art. 30...

I SA/Op 284/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-25

fizycznych za 2004 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Skarżący J. Z. zaskarżył...
listopada 2009 r. ustalającą podatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r., W treści...
1   Następne >   +2   +5   +10   100