Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Go 525/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi...

I OSK 360/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych...
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania podatkowe...

II SA/Go 520/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-16

i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia...
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą postępowania...

II SA/Go 512/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-21

źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane...
służbowych ujawniły się jakiekolwiek braki co do kwalifikacji skarżącego, co wydaje się jednak wysoce wątpliwe, zwłaszcza w kontekście jego oceny pracy z dnia [...] kwietnia...

II SA/Go 539/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno - skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących...
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, prowadzą...

I OSK 383/20 - Wyrok NSA z 2020-04-22

opodatkowania, ujawniają i kontrolują niezgłoszoną do opodatkowania działalność gospodarczą, przeprowadzają kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, badają ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami...