Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

FSK 2079/04 - Wyrok NSA z 2005-09-20

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, a w stosunku do Jarosława S. obniżyła ten podatek do kwoty 39.654,70 zł., Organy podatkowe uznały, że ujawnione źródło...
w ujawnionych źródłach przychodu i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....

I SA/Wr 176/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

2007 r. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007...
dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007 oraz wszczęcie w tym samym...

I SA/Wr 175/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007, podczas...
fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007 oraz wszczęcie w tym samym zakresie kontroli...

I SA/Wr 948/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-09-04

, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności 'przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Z kolei zgodnie za art. 30 ust. 1 pkt 7 dochodów...
z nie ujawnionych źródeł przychodów nie łączy się z dochodami /przychodami/ z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 75 procent dochodu...

I SA/Sz 86/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-08

r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 17...
kontrolne ujawniło także, iż w zakresie kosztów uzyskania przychodów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie zostało wpisanych 11 wydatków w wysokości po [...] zł...

I SA/Ka 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-23

/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, dochodem...
przychodów decydują dwie przesłanki: związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Przy ustalaniu kosztów uzyskania...

I SA/Ol 287/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

zeznaniem zawartym w protokole z dnia 27 i 28 listopada 2006r. Wskazał, iż przychody pochodzące z handlu samochodami stanowiły jedno ze źródeł utrzymania odwołującego...
pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26.07.1 991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na podstawie tego przepisu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy...

I SA/Gd 997/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-05

Gdy praca małżonka podatnika świadczona jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej /jednego źródła przychodów/, czyli ma na celu uzyskiwanie przychodów...
działalności architektonicznej /odrębnego źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/, z drugiej strony nie uwzględniono...

III SA/Wa 1084/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-10

. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdził, iż warunkiem zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu spłaty odsetek od kredytu jest ujawnienie środka trwałego...
. Zgodnie z tą definicją (art. 22 ust. 1 ustawy) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów...

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

przychodów. Powołując się na art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Urząd Skarbowy podał, że przychodów i kosztów ze źródeł...
tylko wydatki uznane przez ustawę za koszty uzyskania przychodu. Według art. 11 ust. 1 pkt 21 tej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów ze źródła...
1   Następne >   +2   4