Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa X

II SA/Wr 231/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Sprawa ze skargi T. F. o wznowienie postępowania w sprawie [...] zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia [...]

IV SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

IV SAB/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 1441/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OW 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek SKO w Legnicy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Legnicy w sprawie rozpatrzenia wniosku Starosty Lubińskiego o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Rudna Nr [...] ustalającej R. C. kandydatem na nabywcę państwowej nieruchomości rolnej, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi [...] i [...] o po...

IV SA/Wa 1393/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

IV SA/Wa 621/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

II SA/Go 453/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki
1   Następne >   +2   +5   +10   90