Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6168 Weterynaria i ochrona zwierząt X

II SA/Wr 446/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odebrania sześciu psów i odstawienia ich do schroniska dla zwierząt

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 148/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie obciążenia właściciela kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt

II SA/Wr 464/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. B. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy S. B. w roku 2014

II SA/Bk 303/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 409/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie Nr [...] w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka

II SA/Po 99/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w P. w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

II SA/Bd 446/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie żądania zwrotu kosztów z tytułu wykonania nakazu zniszczenia ściółki i odchodów z kurników

II SA/Op 199/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy wydania wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla kur niosek
1   Następne >   +2   +5   +10   100