Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6059 Inne o symbolu podstawowym 605 X

IV SA/Wa 2098/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi M.W. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy załatwienia skargi na działalność Wojewody [...] i pracownikó Urzędu Wojewódzkiego w K.

II OZ 875/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udzielenia J.J. prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego z urzędu oraz o przyznaniu prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku J.J. o przyznanie prawa pomocy w sprawie żądania wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 17 kwietnia...

II OZ 928/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udzielenia prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w sprawie żądania wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku , sygn...

II OPP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1070/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1101/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek pełnomocnika J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. sprawie uniemożliwienia wglądu do pełnej dokumentacji archiwalnej

II OZ 89/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wniosku J. J. o przyznanie prawa pomocy w sprawie żądania wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 416/08

II OZ 448/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

III SA/Kr 823/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SA/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Skarga J. K. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II OPP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100