Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6050 Obowiązek meldunkowy X

II SA/Po 23/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

III SA/Gd 521/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 821/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

IV SA/Po 20/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 304/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SAB/Wa 182/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie załatwienia sprawy

III SA/Wr 380/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 254/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego Nr SO. VIII - 3 CZ/5110/26 /05 w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09
1   Następne >   +2   +5   +10   100