Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 1069/06 - Wyrok NSA z 2007-10-02

całkowitej niezdolności do pracy oraz dodatku pielęgnacyjnego (art. 14 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 2 i art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu...
charakter świadczą chociażby unormowania zawarte w art. 81 i 82 ustawy o Służbie Celnej. Wprawdzie w myśl art. 82 ustawy o Służbie Celnej zasadą jest, iż spory o roszczenia...